Urenafhandeling en facturatie

Met behulp van de VMS-applicatie van Matrixs beschikt de inlenende organisatie over een gestandaardiseerde urenregistratie, waardoor de manager van desbetreffende organisatie de uren bijhoudt en goedkeurt in één informatiesysteem. Door het gebruik van ‘reversed billing’ wordt een factuur opgesteld door de inlenende manager, op basis van de door hem geaccordeerde uren.

Iedere leverancier en medewerker heeft toegang tot zijn/haar contracten, urenstaten en facturen. De inlenende partij krijgt periodiek een geconsolideerde factuur van alle ingehuurde werknemers. Hierdoor kunnen leveranciers en inlenende organisaties efficiënter werken (arbeidsreductie), zijn er geen creditfacturen nodig en wordt de treasury praktijk geoptimaliseerd.

Uw voordelen

  • Geen (papieren) urenstaten/facturen meer van leveranciers
  • Het gebruik van geconsolideerde facturatie leidt tot factuurreductie
  • Doordat uren, contracten en autorisatie zijn gekoppeld, zijn foutfacturen verleden tijd
  • Optimalisatie van uw treasury praktijk
  • Eén algemeen uren/facturatiesysteem binnen de gehele inlenende organisatie