Mobiliteit

De veranderde arbeidsmarkt verwacht ook van vaste medewerkers een zekere mate van groei en mobiliteit. Duurzame inzet van personeel vormt hiervoor de belangrijke basis. Niet alleen werknemers, ook werkgevers moeten in zichzelf blijven investeren, om zo te anticiperen op veranderingen binnen het bedrijf en/of binnen de sector.

Door een interne mobiliteitspool te koppelen aan een inhuurdesk, werkt u efficiënter en voorkomt u onnodige kosten. Afhankelijk van uw beleid en uitvoering kan deze oplossing blijvend bijdragen aan het arbeidsmarktgericht houden van uw eigen personeel.

Voordelen

  • Integratie vaste en tijdelijke medewerkers
  • Minder inhuren, verbetering interne mobiliteit
  • Kostenbesparing