Marktplaats

Voor veel organisaties zijn tijdelijke arbeidskrachten onmisbaar. Tegelijkertijd is de markt voor tijdelijke arbeid continu in beweging. Het aantal leveranciers is gegroeid, evenals het aantal ZZP-ers. Hoe kunnen bedrijven met minimale inzet toch de juiste mensen voor de juiste plek vinden? Een marktplaats biedt veel mogelijkheden, als een platform waar vraag naar en aanbod van externe arbeid samenkomen en waar vragers en aanbieders gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Een marktplaats zorgt niet alleen voor gemak, maar biedt vooral de mogelijkheid om te profiteren van de marktwerking. Daarmee kunnen de kosten van flexibele arbeid worden verlaagd en/of de kwaliteit verhoogd. Wij hebben gespecialiseerde medewerkers in huis die u kunnen adviseren bij het definiëren, opzetten en realiseren van een marktplaats.

Uw voordelen

  • Rechtmatig en integer inhuren
  • Optimalisatie inleentarieven en goede rapportages
  • Ontzorging voor lijnmanagement
  • Digitale workflow en autorisatie
  • Kwaliteitsverbetering van uitvraag en aanbod
  • Aanvraagbeheer en archieffunctie