Leveranciersmanagement

Door middel van leveranciersmanagement kunt u de prestaties van uw leveranciers meten en analyseren. Zo worden complicaties gesignaleerd en komen aandachtspunten naar voren. Op deze manier kunt u de relatie met  uw  leveranciers verbeteren. U heeft goed zicht op de risico’s, bent in staat om doelmatiger te communiceren met leveranciers en om leveranciersprestaties met elkaar te vergelijken.

Uw voordelen

  • Alle leveranciersdossiers inzichtelijk en compleet
  • Juiste inzet ZZP’ers onder de Wet DBA
  • Uitsluiten van inlenersaansprakelijkheid en WKA-risico’s
  • Benchmarking van leveranciersprestaties
  • Optimalisatie factuur- en betaalafspraken
  • Realtime overzicht leveranciers