Contractmanagement

Onder contractmanagement verstaan wij het vastleggen, beheren en bewaken van getekende contracten, inclusief wijzigingen. Hierdoor is het complete contractengebruik gefaciliteerd en is het eenvoudiger om managementrapportages te maken. Het gaat er om dat de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste persoon voorhanden is. Contractmanagement is opgebouwd uit meerdere elementen, waaronder het verzorgen van contracten en dossiervorming, het toezicht houden op leveranciersprestaties, en het beheren van screeningstrajecten en realtime managementrapportages.

Uw voordelen

  • Dossiers van inhuurmedewerkers keurig op orde
  • Procesvoortgang gelinkt aan digitaal akkoord op documenten
  • Contractmutaties gelinkt aan urenstaten en facturen
  • Omvangrijke rapportagemogelijkheden over flexschil door digitale vastlegging
  • Bevoegdheid workflow management vastgelegd
  • Administratievermindering voor lijnmanagers en Staf
  • Volledige transparantie
  • Alle documenten worden vooraf juridisch en op inhuurrisico’s gecontroleerd