Communitymanagement

Vraag en aanbod komen op een efficiënte, neutrale en transparante manier samen in een arbeidscommunity. Via deze weg vindt u sneller en met meer gemak geschikt, tijdelijk personeel. Immers, de screening is al gedaan en dus kunt u direct overgaan tot actie. Organisaties hebben ook de mogelijkheid een eigen community op te zetten. Hierbinnen kunnen zij zich profileren en contact houden met potentiële tijdelijke arbeidskrachten.

Uw voordelen

  • Optimalisatie door- en uitstroom
  • Verbetering communicatieverkeer met flexpersoneel
  • Relatieopbouw met uw tijdelijke arbeidskrachten
  • Innovatieve oplossing voor kennisborging en kennisallocatie